Skip to product information
1 of 1

Profeten Mohammads hustruer

Profeten Mohammads hustruer

Regular price 199.00 NOK
Regular price Sale price 199.00 NOK
Sale Sold out
Tax included.

Profeten Moḥammads ﷺ hustruer er en bok som vil gi elevene bedre innsikt i den rollen profetens ﷺ hustruer hadde i å styrke og spre læren om islam. Boken er ment for grunnskoleelever fra 8. til 10. trinn som studerer ved menigheter i Norge. Elevene vil lære om 12 kvinner som var gift med profeten Moḥammad ﷺ. Disse kvinnene tilhører islams første generasjon som

• fikk sin tro satt på prøve gjennom harde dager i Mekka da troen ble innledet

• utvandret for troen til Etiopia og senere til Medina

• var med på å bygge opp samfunnet i Medina

• brakte læren om islam videre til de kommende generasjonene


Historiene er etterfulgt av oppsummerende oppgaver og oppgaver som krever videre studier. Boken legger vekt på prosjektarbeid, og ved hjelp av historier, illustrasjoner og oppgaver vil det bli lærerikt og morsomt for elevene.

Gjennom bokens oppbygging vil historiene skape en god sammenheng, gi en fin utvikling og tilrettelegge for dypere forståelse.

Important : If a product is a pre-order (forhåndsbestilling) then it might take 7-14 days for us to provide it for you. Please note this before you order a pre-order product :)
View full details