Quality products all the way! Tahoor specializes in oils, honey, fragrances, herbs and supplements and ships them worldwide from Norway!

Kjære barn

kr 120.00

Den lille boken Kjære barn består av en samling råd fra en læremester til hans elev. Læremesteren er Abu Hamid al-Ghazali, eleven er tekstens ukjente adressat. al-Ghazali tiltaler eleven som et barn, men vi forstår av teksten at den som tiltales er en godt voksen og velutdannet person. Teksten kan ha blitt skrevet som en personlig meddelelse til en bestemt person, kanskje al-Ghazalis egen elev, men dette var også en vanlig form i skrifter som var ment for et mer allment publikum. al-Ghazalis tekst, og hans råd om moralsk og åndelig vekst, kan også ha noe å lære oss i dag.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (d. 505/1111) levde og virket i sentrale områder av den islamske verden i det femte/ellevte århundret. Hans forfatterskap er mangfoldig, og inkluderer verk innenfor så vel teologi og rettstenkning som filosofi, etikk og åndelig praksis. Kjære barn er en av de siste tekstene al-Ghazali skrev.


Success! Feel free to continue shopping or head to your cart .